+30 2810 330530 info@marmi.gr ISO 9001: 2008 / CE BS EN 13108-1: 2006

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία ΜΑΡΜΙ Α.Ε.  διαθέτει πλέον πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά τα πρότυπα ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 + AC:2009 και OHSAS 18001:2007 για την παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος ,ασφαλτικού σκυροδέματος & ασφαλτικών γαλακτωμάτων.

Έχει καθιερώσει, τεκμηριώσει, εφαρμόζει και διατηρεί, για την Μονάδα Παραγωγής των προϊόντων της ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στους σκοπούς και τις ανάγκες της και είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των ελληνικών και διεθνών προτύπων, και συγκεκριμένα:

  • Του διεθνούς προτύπου BS EN 13108-21:2006 για το ασφαλτικό σκυρόδεμα
  • Του διεθνούς προτύπου BS EN 13808:2013 για τα ασφαλτικά γαλακτώματα
  • Του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ) για το έτοιμο σκυρόδεμα

Στα πλαίσια ανάπτυξης και εφαρμογής του εν λόγω συστήματος η ΜΑΡΜΙ Α.Ε. :

  1. έχει εντοπίσει τις διεργασίες που συνθέτουν την ομαλή λειτουργία της,
  2. έχει προσδιορίσει τη σειρά και την αλληλεπίδραση των διεργασιών αυτών,
  3. έχει καθιερώσει κριτήρια και μεθόδους που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι τόσο η λειτουργία όσο και ο έλεγχος των διεργασιών αυτών είναι αποτελεσματικά,
  4. έχει εξασφαλίσει την διαθεσιμότητα των πόρων και των πληροφοριών που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την παρακολούθηση των διεργασιών του τμήματος,
  5. παρακολουθεί, μετρά και αναλύει τις διεργασίες του,
  6. εφαρμόζει δράσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων ποιότητας και την διαρκή βελτίωση των διεργασιών του.

 

Διάγραμμα 1. Μοντέλο Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας βασισμένο στην προσέγγιση ως διεργασία.

 Αρχή και τέλος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί ο τελικός αποδέκτης των προϊόντων μας, δηλαδή ο πελάτης, ο οποίος διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο στον καθορισμό των απαιτήσεων και στόχων της εταιρείας. Η παρακολούθηση της ικανοποίησης του απαιτεί την αξιολόγηση πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με την αντίληψη του πελάτη κατά σχετικά με το κατά πόσον η επιχείρηση έχει ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του.

 

Διάγραμμα 2  Διάγραμμα αλληλεπίδρασης διεργασιών

Η επίτευξη της διαρκούς βελτίωσης καθίσταται δυνατή μέσω των ελέγχων που διενεργούνται κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των λειτουργικών διεργασιών της μονάδας παραγωγής και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων αυτών καθώς και μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας οι οποίες απεικονίζονται συνοπτικά παρακάτω.

  Διάγραμμα 3  Σχηματική παράσταση των εργαλείων βελτίωσης επιχειρηματικών διεργασιών.